• Español
 • Slovenščina
 • Slovak
 • Русский
 • Polski
 • Deutsch
 • Magyarország
 • Italiano
 • Français
 • Esperanto
 • Čeština
 • English
 • Hrvatski
 • Odabir jezika
 
Kako pretražiti telefonski imenik po broju?

Znate telefonski broj, ali ne i
ime osobe ili naziv tvrtke koja
taj broj koristi?

Pretraživanjem
možete otkriti vlasnika
nepoznatog telefonskog broja.

Iz padajućeg menija odaberite
pozivnu skupinu, a zatim u polje
za upis telefonskog broja
upišite broj bez razmaka ili crtica.

Zatim kliknite gumb "Traži" i
ako je korisnik dopustio javnu
objavu podataka i pretragu po
broju telefona, na ekranu
će se pojaviti ime i adresa.


Pokrenite filmić i
pogledajte kako je jednostavno!