• Español
 • Slovenščina
 • Slovak
 • Русский
 • Polski
 • Deutsch
 • Magyarország
 • Italiano
 • Français
 • Esperanto
 • Čeština
 • English
 • Hrvatski
 • Odabir jezika
 
Rezultati pretraživanja (Pronađeno je 106 zapisa)
Započnite novu pretragu 1-100 101-106
HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ GRJ. SPLIT d.o.o.
 • Karta
 • Fra Jerolima Milete 24
  22000 Šibenik
Ostali podaci
022 333696
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Alojzija Stepinca 8
  33412 Cabuna
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  33514 Čačinci
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kralja Tomislava 3
  33513 Duga Međa
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Vinogradska 37
  33405 Pitomača
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 13
  33410 Suhopolje
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  33404 Špišić Bukovica
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska 3
  34350 Čaglin
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Ivana Mažuranića BB
  31326 Darda
Ostali podaci
031 740024
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  31511 Đurđenovac
Ostali podaci
031 601191
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Braće Radić BB
  31224 Koška
Ostali podaci
031 681013
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Marije Terezije BB
  34551 Lipik
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Aleja kestenova 1
  34550 Pakrac
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Vladimira Nazora 11
  34310 Pleternica
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Dr. Franje Tuđmana 17
  34330 Velika
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Velika Palača 5
  31404 Vladislavci
Ostali podaci
031 391014
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Trg Ante Starčevića 12
  49221 Bedekovčina
Ostali podaci
049 213106
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Budinšćina BB
  49284 Budinščina
Ostali podaci
049 459365
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Đurmanec 46
  49225 Đurmanec
Ostali podaci
049 346923
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Željeznička 23
  23440 Gračac
Ostali podaci
023 773388
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 5
  42240 Ivanec
Ostali podaci
042 781131
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Varaždinska 86
  42203 Jalžabet
Ostali podaci
042 647099
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Lijepe Naše BB
  49290 Klanjec
Ostali podaci
049 550404
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 1
  49282 Konjščina
Ostali podaci
049 465033
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Frana Galovića 8
  49000 Krapina
Ostali podaci
049 371012
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Varaždinska 5
  42250 Lepoglava
Ostali podaci
042 791193
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Lovinac BB
  53244 Lovinac
Ostali podaci
053 681190
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Antuna Gustava Matoša 2
  42230 Ludbreg
Ostali podaci
042 810903
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Novi Golubovec BB
  49255 Novi Golubovec
Ostali podaci
049 412038
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Varaždinska 49
  42220 Novi Marof
Ostali podaci
042 611102
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Razvor 34
  49295 Razvor
Ostali podaci
049 553129
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 2
  49223 Sveti Križ Začretje
Ostali podaci
049 227822
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Put Škara BB
  23223 Škabrnja
Ostali podaci
023 637002
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  42204 Turčin
Ostali podaci
042 651133
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 6
  49247 Zlatar-Bistrica
Ostali podaci
049 461110
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Beravci BB
  35221 Beravci
Ostali podaci
035 476590
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  31222 Bizovac
Ostali podaci
031 675341
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Vladimira Nazora BB
  31226 Dalj
Ostali podaci
031 590242
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska 38
  35214 Donji Andrijevci
Ostali podaci
035 471216
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Park pobjede 3
  31400 Đakovo
Ostali podaci
031 811360
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  31206 Erdut
Ostali podaci
031 596199
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Nikole Zrinskog 5
  35212 Garčin
Ostali podaci
035 422087
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kralja Dmitra Zvonimira 19
  35410 Nova Kapela
Ostali podaci
035 384035
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Fra Luke Ibrišimovića 4
  35430 Okučani
Ostali podaci
035 371048
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Mate Gabrića 10
  35250 Oriovac
Ostali podaci
035 431461
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Braće Radić 105
  35252 Sibinj
Ostali podaci
035 425208
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Ivana Kozarca BB
  35220 Slavonski Šamac
Ostali podaci
035 473109
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska 4
  35420 Staro Petrovo Selo
Ostali podaci
035 387393
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  34308 Jakšić
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  33520 Slatina
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Stjepana Radića 102
  33000 Virovitica
Ostali podaci
033 725258
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Stjepana Radića 106
  33000 Virovitica
Ostali podaci
060 333444
 
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podružnica Senj
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  51322 Fužine
Ostali podaci
051 835389
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Banova Jaruga BB
  44321 Banova Jaruga
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 29
  48362 Budančevica
Ostali podaci
048 816009
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • DONJI CEROVLJANI BB
  44450 CEROVLJANI
Ostali podaci
044 850565
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Matije Gupca 2
  10450 Donja Zdenčina
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Mrzljaki Draganićki 82
  47201 Draganić
Ostali podaci
047 715256
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 21
  48350 Đurđevac
Ostali podaci
048 813089
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Bilajska 167
  53000 Gospić
Ostali podaci
053 574892
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • 15. travnja 1944. BB
  10251 Hrvatski Leskovac
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 9
  44324 Jasenovac
Ostali podaci
044 672002
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  10450 Jastrebarsko
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Jurja Dobrile 10
  52352 Kanfanar
Ostali podaci
052 825011
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Mahično BB
  47000 Karlovac
Ostali podaci
047 651016
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Riječka 51
  47000 Karlovac
Ostali podaci
047 432233
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Metanska 4
  44320 Kutina
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 25
  44272 Lekenik
Ostali podaci
044 772704
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Lička Jesenica BB
  47305 Lička Jesenica
Ostali podaci
047 573434
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Lupoglav 12
  52426 Lupoglav
Ostali podaci
052 685170
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 11
  44430 Majur
Ostali podaci
044 851120
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Stareh Kostanji 1
  52000 Pazin
Ostali podaci
052 624310
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Trg kralja Tomislava 19
  20340 Ploče
Ostali podaci
020 679770
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Počekaji BB
  52420 Počekaji
Ostali podaci
052 662899
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  44317 Popovača
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • stanica Roč BB
  52425 Stanica Roč
Ostali podaci
052 666420
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Ulica branitelja Sunje 12
  44210 Sunja
Ostali podaci
044 833463
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Turopolje BB
  10417 Turopolje
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 151
  10410 Velika Gorica
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 65
  48326 Virje
Ostali podaci
048 897165
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Željeznička 30
  52215 Vodnjan
Ostali podaci
052 511538
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Volinja BB
  44435 Volinja
Ostali podaci
044 851134
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Spačva BB
  32254 Vrbanja
Ostali podaci
032 878010
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Jakuševac 2
  10000 Zagreb
Ostali podaci
01 3782785
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  31500 Markovac Našički
Ostali podaci
031 699190
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  31410 Strizivojna
Ostali podaci
031 831203
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Matije Gupca 4
  10370 Dugo Selo
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska BB
  10310 Ivanić-Grad
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Prudnička cesta BB
  10291 Prudnice
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Ninska BB
  10360 Sesvete
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kolodvorska 128
  10340 Vrbovec
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Kneza Branimira 10
  10000 Zagreb
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Mrkšina BB
  10000 Zagreb
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Samoborska cesta 308C
  10000 Zagreb
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Trg francuske republike 13
  10000 Zagreb
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Trg kralja Tomislava 12
  10000 Zagreb
Ostali podaci
01 3782821
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.
 • Karta
 • Aleja žrtava 1903. 2
  10290 Zaprešić
Ostali podaci
060 333444
 
HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
 • Karta
 • Trg hrvatskog proljeća 4
  35000 Slavonski Brod
Ostali podaci
035 277111
 
MINISTARSTVO FINANCIJA, carinska uprava
 • Karta
 • Trg slobode 24
  31300 Beli Manastir
Ostali podaci
031 587122
 
MINISTARSTVO FINANCIJA, carinska uprava
 • Karta
 • Lupoglav 12A
  52426 Lupoglav
Ostali podaci
052 615254
 
Rezultati pretraživanja (Pronađeno je 106 zapisa)
Započnite novu pretragu 1-100 101-106