• English
  • Hrvatski
  • Odabir jezika
06x
Traži
Traži
Usluge s posebnom tarifom:
060 - usluge općeg sadržaja
061 - Usluga glasovanja telefonom
064 - usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
065 - usluge nagradnih igara
069 - usluge namijenjene djeci
Cjenik usluga 06x brojeva Cijena poziva: Cijena poziva:
060 brojevi – usluge općeg sadržaja Tarifa Fiksna mreža Mobilna mreža
060 1XX XXX T1 1,16 kn/min 0,15 EUR/min 2,36 kn/min 0,31 EUR/min
060 2XX XXX T2 1,40 kn/min 0,19 EUR/min 2,61 kn/min 0,35 EUR/min
060 3XX XXX T3 1,74 kn/min 0,23 EUR/min 2,96 kn/min 0,39 EUR/min
060 4XX XXX T4 2,33 kn/min 0,31 EUR/min 3,58 kn/min 0,48 EUR/min
060 5XX XXX T5 3,49 kn/min 0,46 EUR/min 4,78 kn/min 0,63 EUR/min
060 6XX XXX T6 6,99 kn/min 0,93 EUR/min 8,41 kn/min 1,12 EUR/min
060 7XX XXX T7 1,25 kn/pozivu 0,17 EUR/pozivu 2,45 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
060 8XX XXX T8 3,75 kn/pozivu 0,50 EUR/pozivu 5,05 kn/pozivu 0,67 EUR/pozivu
060 9XX XXX - za humanitarne akcije* T9* 6,25 kn/pozivu* 0,83 EUR/pozivu* 6,25 kn/pozivu* 0,83 EUR/pozivu*
061 brojevi – usluge glasovanja telefonom Tarifa Fiksna mreža Mobilna mreža
061 0XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 1XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 2XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 3XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 4XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 5XX XXX T12 3,75 kn/pozivu 0,50 EUR/pozivu 5,06 kn/pozivu 0,67 EUR/pozivu
061 6XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 7XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 8XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
061 9XX XXX T11 0,94 kn/pozivu 0,12 EUR/pozivu 2,46 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
064 brojevi – usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu Tarifa Fiksna mreža Mobilna mreža
064 1XX XXX T1 1,16 kn/min 0,15 EUR/min 2,36 kn/min 0,31 EUR/min
064 2XX XXX T2 1,40 kn/min 0,19 EUR/min 2,61 kn/min 0,35 EUR/min
064 3XX XXX T3 1,74 kn/min 0,23 EUR/min 2,96 kn/min 0,39 EUR/min
064 4XX XXX T4 2,33 kn/min 0,31 EUR/min 3,58 kn/min 0,48 EUR/min
064 5XX XXX T5 3,49 kn/min 0,46 EUR/min 4,78 kn/min 0,63 EUR/min
064 6XX XXX T6 6,99 kn/min 0,93 EUR/min 8,41 kn/min 1,12 EUR/min
064 7XX XXX T7 1,25 kn/pozivu 0,17 EUR/pozivu 2,45 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
064 8XX XXX T8 3,75 kn/pozivu 0,50 EUR/pozivu 5,05 kn/pozivu 0,67 EUR/pozivu
065 brojevi – usluge nagradnih igara Tarifa Fiksna mreža Mobilna mreža
065 XXX XXX T10 1,50 kn/pozivu 0,20 EUR/pozivu 2,40 kn/pozivu 0,32 EUR/pozivu
069 brojevi – usluge namijenjene djeci Tarifa Fiksna mreža Mobilna mreža
069 1XX XXX T1 1,16 kn/min 0,15 EUR/min 2,36 kn/min 0,31 EUR/min
069 2XX XXX T2 1,40 kn/min 0,19 EUR/min 2,61 kn/min 0,35 EUR/min
069 3XX XXX T3 1,74 kn/min 0,23 EUR/min 2,96 kn/min 0,39 EUR/min
069 4XX XXX T4 2,33 kn/min 0,31 EUR/min 3,58 kn/min 0,48 EUR/min
069 5XX XXX T5 3,49 kn/min 0,46 EUR/min 4,78 kn/min 0,63 EUR/min
069 6XX XXX T6 6,99 kn/min 0,93 EUR/min 8,41 kn/min 1,12 EUR/min
069 7XX XXX T7 1,25 kn/pozivu 0,17 EUR/pozivu 2,45 kn/pozivu 0,33 EUR/pozivu
069 8XX XXX T8 3,75 kn/pozivu 0,50 EUR/pozivu 5,05 kn/pozivu 0,67 EUR/pozivu
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
* Prilikom organiziranja humanitarnih akcija cijena poziva se određuje za svaku akciju zasebno. U tablici je navedena najčešće korištena cijena.