• Español
 • Slovenščina
 • Slovak
 • Русский
 • Polski
 • Deutsch
 • Magyarország
 • Italiano
 • Français
 • Esperanto
 • Čeština
 • English
 • Hrvatski
 • Odabir jezika
WEB karta i WEB imenik
Unaprijedite svoje poslovanje, promovirajte se i plaćajte usluge oglašavanja putem svog telefonskog računa.
Koristite jednostavnu online uslugu i postavite svoj oglas na WEB Karti koja sadrži najdetaljniju kartu Hrvatske,
ili se prijavite na WEB Imeniku i iskoristite najpovoljnije oglašavanje, već za 9,90 kn mjesečno.
Tri koraka do oglasa Oglašavanje na WEB Imeniku Oglašavanje na WEB Karti NET ID:
Unesite svoj oglas u tri jednostavna online koraka i postavite ga na WEB Imeniku i/ili WEB Karti.
Oglašavanje u sklopu WEB Imenika predstavlja oglašavanje pri kojem posjetitelji nakon upisivanja ključnih riječi i/ili naziva dobivaju rezultate pretrage. Ako pri toj pretrazi budete izlistani i vi, možete se istaknuti u odnosu na druge svojim oglasnim elementima.
Oglašavajte se na Karti, pozicionirajte mjesto svoje djelatnosti, istaknite svoju djelatnost elementima oglasa, na najkvalitetnijoj karti Hrvatske na internetu, uz potpunu kontrolu troškova za svoju reklamu po principu Pay Per Click.


Prijava
više... više... više... REGISTRACIJA KORISNIKA
Unesite svoje oglase u tri koraka
Unesite svoje oglase u tri koraka
Tri jednostavna koraka:
1. Registrirajte se ili, ako ste već registrirani, prijavite se
2. Dodajte ili promijenite trenutne vrste oglasa
3. Unesite ili izmijenite elemente oglasa i potvrdite

Vi sami izrađujete svoju reklamu i odabirete želite li se oglašavati putem interneta u sklopu Imenika ili Karte.
Oglašavanje u sklopu WEB Imenika predstavlja tekstualno oglašavanje pri kojem posjetitelji nakon upisivanja ključnih riječi i/ili naziva dobivaju rezultate pretrage. Ako pri toj pretrazi budete izlistani i vi, možete se istaknuti u odnosu na druge svojim oglasnim elementima. više…

Oglašavanje u sklopu WEB Karte, najdetaljnije karte Hrvatske na internetu, predstavlja tzv. geolocirano traženje, pri kojem korisnici pomoću Karte pronalaze odgovore na pitanje 'Što je tamo?'. Ako pri toj pretrazi budete prikazani i vi, možete se istaknuti u odnosu na druge svojim oglasnim elementima. više…
Elementi oglasa
Elementi oglasa predstavljaju različite podatke koje vi postavljate i želite da vas preko njih korisnici lakše prepoznaju, kontaktiraju i dobiju više informacija o vama.

Oglasni elementi mogu biti:
e-mail adresa
web adresa
profil (tekst kojim opisujete sebe i svoju djelatnost)
fotografije
videoklip
logo
kupon za popust kojim ćete svakom tko ga donese odobriti neku vrstu popusta (vrstu i veličinu popusta određujete sami)
Najčešća pitanja
Mogu li se oglašavati na WEB Imeniku ili na WEB Karti iako nisam pretplatnik T-Coma?
Možete, ali potrebno je prije kontaktirati službu za korisnike na broj 0800 9090 ili na e-mail adresu imenik@t.ht.hr.

Kako se vrši naplata za oglašavanje na WEB Imeniku i/ili Karti?
Naplata se vrši u sklopu pretplatničkog računa.

Koja je cijena određenog servisa?
Cjenik možete downloadirati ovdje.

Može li se uređivati postojeći oglas na Karti?
Naravno, treba se samo prijaviti i registrirati (online) i ući na stranicu Uredi svoj oglas te nakon toga promijeniti ili dodati elemente na oglase.

Odredio sam mjesečni limit na Karti i potrošio sam ga, mogu li ga nadoplatiti?
Možete ga povećati ili smanjiti, a novi mjesečni limit će biti aktualan s prvim danom sljedećeg mjeseca.

Može li se vidjeti koliko je puta moj oglas na WEB Imeniku ili Karti bio prikazan i koliko klikova je bilo na mojem oglasu na Karti (ostvaren promet na Karti)?
Naravno, treba se samo prijaviti i registrirati (online) te odabrati rubriku Statistika.

Lokacija na Karti moje tvrtke ili obrta nije potpuno točna. Može li se to popraviti?
Naravno, nakon što se prijavite online odaberite opciju Pozicioniraj na karti i sami postavite svoju ispravnu lokaciju.

Odabrao sam oglašavanje na Karti, uz mjesečnu pretplatu i promet (klikovi pod 'Više…') nakon kojih se pokazuju moji oglasni elementi. Kako ću biti siguran da netko neće namjerno klikati pod 'Više…' i time mi napraviti trošak?
Postoje dvije vrste 'loših' klikova. Slučajni su oni kada posjetitelji u brzini dva ili više puta kliknu pod 'Više…', a zlonamjerni kada netko namjerno klika pod 'Više…'. T-Com takve 'loše' klikove ne obračunava ni ne naplaćuje.

Odabrao sam oglašavanje na Imeniku, a sada bih želio se oglašavati i na Karti. Mogu li to promijeniti?
Naravno, nakon što se prijavite online odaberite opciju Dodaj/Promijeni oglas.

Ugovorio sam oglašavanje na WEB Imeniku i Karti, no budući da je recesija, prisiljen sam raskinuti ugovor. Kako to mogu napraviti?
Formular Zahtjeva za raskid oglašavanja downloadirajte ovdje, ispunite ga i dostavite ga poštom na: HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Odjel za telefonske imenike, Draškovićeva 26, 10 000 Zagreb, ili nas kontaktirajte na besplatni telefon 0800 9090 ili putem e-maila: imenik@t.ht.hr.
Oglašavanje na WEB Imeniku
Izaberite jedan od dva modela koji nudimo.
1. Standard WEB Imenik
Uz svoj naziv, adresu i broj telefona možete postaviti oglasne elemente.

Vaši oglasni elementi mogu biti:
e-mail adresa
web adresa
logo
profil 1 (tekst od maksimalno 50 znakova kojim opisujete sebe i svoju djelatnost)
profil 2 (tekst od maksimalno 240 znakova kojim opisujete sebe i svoju djelatnost)
fotografije (maksimalno 6 komada)
videoklip
kupon za popust kojim ćete svakom tko ga donese odobriti neku vrstu popusta (vrstu i veličinu popusta određujete sami)
2. Premium WEB Imenik
U modelu Premium WEB Imenik uza sve elemente oglasa u Standard WEB Imeniku dobivate tzv. prioritetni izlist (prije drugih) na bazi ključnih riječi koje vi definirate. Ključnim riječima opisujete svoju djelatnost i lokaciju gdje se nalazite.

Konkretno:
10 ključnih riječi vezanih za vašu djelatnost
4 ključne riječi vezane za lokaciju (geografsko područje ciljane skupine vaših kupaca)


Najčešća pitanja
Mogu li se oglašavati na WEB Imeniku ili na WEB Karti iako nisam pretplatnik T-Coma?
Možete, ali potrebno je prije kontaktirati službu za korisnike na broj 0800 9090 ili na e-mail adresu imenik@t.ht.hr.

Kako se vrši naplata za oglašavanje na WEB Imeniku i/ili Karti?
Naplata se vrši u sklopu pretplatničkog računa.

Koja je cijena određenog servisa?
Cjenik možete downloadirati ovdje.

Može li se uređivati postojeći oglas na Karti?
Naravno, treba se samo prijaviti i registrirati (online) i ući na stranicu Uredi svoj oglas te nakon toga promijeniti ili dodati elemente oglasa.

Odredio sam mjesečni limit na Karti i potrošio sam ga, mogu li ga nadoplatiti?
Možete ga povećati ili smanjiti, a novi mjesečni limit će biti aktualan s prvim danom sljedećeg mjeseca.

Može li se vidjeti koliko je puta moj oglas na WEB Imeniku ili Karti bio prikazan i koliko klikova je bilo na mojem oglasu na Karti (ostvaren promet na Karti)?
Naravno, treba se samo prijaviti i registrirati (online) te odabrati rubriku Statistika.

Lokacija na Karti moje tvrtke ili obrta nije potpuno točna. Može li se to popraviti?
Naravno, nakon što se prijavite online odaberite opciju Pozicioniraj na karti i sami postavite svoju ispravnu lokaciju.

Odabrao sam oglašavanje na Karti, uz mjesečnu pretplatu i promet (klikovi pod 'Više…') nakon kojih se pokazuju moji oglasni elementi. Kako ću biti siguran da netko neće namjerno klikati pod 'Više…' i time mi napraviti trošak?
Postoje dvije vrste 'loših' klikova. Slučajni su oni kada posjetioci u brzini dva ili više puta kliknu pod 'Više…', a zlonamjerni kada netko namjerno klika pod 'Više…'. T-Com takve 'loše' klikove ne obračunava ni ne naplaćuje.

Odabrao sam oglašavanje na Imeniku, a sada bih želio se oglašavati i na Karti. Mogu li to promijeniti?
Naravno, nakon što se prijavite online odaberite opciju Dodaj/Promijeni oglas.

Ugovorio sam oglašavanje na WEB Imeniku i Karti, no budući da je recesija, prisiljen sam raskinuti ugovor. Kako to mogu napraviti?
Formular Zahtjeva za raskid oglašavanja downloadirajte ovdje, ispunite ga i dostavite ga poštom na: HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Odjel za telefonske imenike, Draškovićeva 26, 10 000 Zagreb, ili nas kontaktirajte na besplatni telefon 0800 9090 ili putem e-maila: imenik@t.ht.hr.
Oglašavanje na WEB Karti
Oglašavajte se na Karti, pozicionirajte mjesto svoje djelatnosti, istaknite svoju djelatnost elementima oglasa, na najkvalitetnijoj karti Hrvatske na internetu, uz potpunu kontrolu troškova za vašu reklamu po principu Pay Per Click.

Kada korisnici kliknu na vašu reklamu (na Karti)…
…pojavljuje im se vaš oglas koji ste sami uredili.

Plaćate samo klikove na svoje reklame
Vi plaćate samo onda kada je netko nakon što je netko kliknuo pod 'više…' na Karti vidio vaš oglas, tj. vaše oglasne elemente.

Koliko košta Pay Per Click?
Pay Per Clickom dobivate potpunu kontrolu nad troškovima jer Pay Per Click radi na principu prepaida, vi unesete mjesečni budžet i kontrolirate ga iz mjeseca u mjesec. Ako ste npr. odredili mjesečni budžet za Pay Per Click 200 kn, a ukupni broj klikova je bio npr. 50, plaćate samo iznos za 50 klikova.
Modeli oglašavanja na karti:
1. Standard WEB Karta
U modelu Standard WEB Karta pozicionirani ste na karti s osnovnim podacima:
naziv/ime
adresa
telefonski broj

Mjesečna naknada: 9,90 kn

Standard WEB Karta moguća je samo u kombinaciji s Premium WEB Kartom i/ili Standard ili Premium WEB Imenikom.

2. Premium WEB Karta
U modelu Premium WEB Karta pozicionirani ste na karti s osnovnim podacima (Standard WEB Karta) te dodatno s Premium oglasnim elementima koji se prikazuju klikom na "Više...".

Vaši oglasni elementi na Karti mogu biti:
e-mail adresa
web adresa
logo
profil 1 (tekst od maksimalno 50 znakova kojim Vi sebe opisujete i svoju djelatnost)
fotografije (maksimalno 6 komada)
videoklip
kupon za popust - donosiocu odobravate neku vrstu popusta (vrstu i veličinu popusta određujete Vi)

Mjesečna naknada: 9,90 kn + promet 0,99 kn/klik (Pay Per Click)


Najčešća pitanja
Mogu li se oglašavati na WEB Imeniku ili na WEB Karti iako nisam pretplatnik T-Coma?
Možete, ali potrebno je prije kontaktirati službu za korisnike na broj 0800 9090 ili na e-mail adresu imenik@t.ht.hr.

Kako se vrši naplata za oglašavanje na WEB Imeniku i/ili Karti?
Naplata se vrši u sklopu pretplatničkog računa.

Koja je cijena određenog servisa?
Cjenik možete downloadirati ovdje.

Može li se uređivati postojeći oglas na Karti?
Naravno, treba se samo prijaviti i registrirati (online) i ući na stranicu Uredi svoj oglas te nakon toga promijeniti ili dodati elemente na oglase.

Odredio sam mjesečni limit na Karti i potrošio sam ga, mogu li ga nadoplatiti?
Možete ga povećati ili smanjiti, a novi mjesečni limit će biti aktualan s prvim danom sljedećeg mjeseca.

Može li se vidjeti koliko je puta moj oglas na WEB Imeniku ili Karti bio prikazan i koliko klikova je bilo na mojem oglasu na Karti (ostvaren promet na Karti)?
Naravno, treba se samo prijaviti i registrirati (online) te odabrati rubriku Statistika.

Lokacija na Karti moje tvrtke ili obrta nije potpuno točna. Može li se to popraviti?
Naravno, nakon što se prijavite online odaberite opciju Pozicioniraj na karti i sami postavite svoju ispravnu lokaciju.

Odabrao sam oglašavanje na Karti, uz mjesečnu pretplatu i promet (klikovi pod 'Više…') nakon kojih se pokazuju moji oglasni elementi. Kako sam siguran da netko neće namjerno klikati pod 'Više…' i time mi napraviti trošak?
Postoje dvije vrste 'loših' klikova. Slučajni su oni kada posjetitelji u brzini dva ili više puta kliknu pod 'Više…', a zlonamjerni kada netko namjerno klika pod 'Više…'. T-Com takve 'loše' klikove ne obračunava ni ne naplaćuje.

Odabrao sam oglašavanje na Imeniku, a sada bih želio se oglašavati i na Karti. Mogu li to promijeniti?
Naravno, nakon što se prijavite online odaberite opciju Dodaj/Promijeni oglas.

Ugovorio sam oglašavanje na WEB Imeniku i Karti, no budući da je recesija, prisiljen sam raskinuti ugovor. Kako to mogu napraviti?
Formular Zahtjeva za raskid oglašavanja downloadirajte ovdje, ispunite ga i dostavite ga poštom na: HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Odjel za telefonske imenike, Draškovićeva 26, 10 000 Zagreb, ili nas kontaktirajte na besplatni telefon 0800 9090 ili putem e-maila: imenik@t.ht.hr.