• English
  • Hrvatski
  • Odabir jezika
Brojevi hitnih službi
Broj
Usluga
112
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (jedinstveni europski broj za hitne službe)
192
Policija
193
Vatrogasci
194
Hitna pomoć
195
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru
1987
Pomoć na cestama - HAK
Info servisi i korisnička podrška Hrvatskog Telekoma
Broj
Usluga
11888
Služba davanja obavijesti o informacijama pretplatnika
11802
Služba davanja obavijesti o međunarodnim informacijama pretplatnika
18981
Opće informacije
18166
Trenutne meteorološke informacije
18095
Točno vrijeme
18100
Služba buđenja
18841
Sportske informacije
0800 9000
KORISNIČKA PODRŠKA HRVATSKOG TELEKOMA ZA PRIVATNE KORISNIKE
0800 9100
KORISNIČKA PODRŠKA HRVATSKOG TELEKOMA ZA POSLOVNE KORISNIKA
0800 9090
INFO BROJ O PROIZVODIMA I USLUGAMA TELEFONSKIH IMENIKA
0800 1234
INFO BROJ O USLUGAMA S DODANOM VRIJEDNOŠĆU
0800 0777
INFO TELEFON HRVATSKOG TELEKOMA O PROMJENAMA KRATKIH BROJEVA